Skip to content

Eerika Väisänen

Puheterapeutti, FM

Olen puheterapeuttina luova, ymmärtäväinen ja kannustava. Minulle on tärkeää kohdata jokainen asiakas omana itsenään. Otan huomioon asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja vahvuudet, sillä motivoivan harjoittelun avulla myös haasteita tuottavien asioiden harjoittelu on mieluisaa. Puheterapiassa pidän arvossa leikkiä ja iloa, joten harjoitukset rakentuvat paljolti pelien, piirtämisen ja leikkien ympärille. Mielestäni on tärkeää, että kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yhteistyössä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa, jolloin voimme yhdessä huomioida yksilölliset elämäntilanteet ja asettaa kuntoutuksen tavoitteet saavutettaviksi, sellaisiksi että taidot siirtyvät osaksi arkea. Ylläpidän yhteistyötä lähiympäristön kanssa kuntoutuksen eri vaiheissa, osallistaen ja ohjaten. Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on erityyppisiä kielellisiä, puheentuoton tai vuorovaikutuksen haasteita. Ylläpidän ammattitaitoani säännöllisillä koulutuksilla. Lähikäyntien lisäksi minun on mahdollista toteuttaa terapiaa myös etäterapiana.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).