Skip to content

Katri Liimatainen

Toimintaterapeutti

Terapeuttina olen iloinen, luova ja utelias. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2016, jonka jälkeen olen työskennellyt lasten toimintaterapeuttina niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, sekä tehnyt ohjaajan töitä nuorten aikuisten kanssa päivätoiminnassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Lasten kanssa olen tehnyt niin arviointityötä kuin terapiaa lyhyistä terapiajaksoista pitkiin terapiasuhteisiin. Olen myös ohjannut lasten motoriikkapainotteisia toimintaterapiaryhmiä. Lasten kanssa työskennellessäni painopisteinä on ollut mm. sensomotoriikka, visuaalinen hahmottaminen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen sekä tunnetaidot. 

Terapiatyössä hyödynnän mieluusti asiakkaan mielenkiinnonkohteet huomioiden erilaisia luovia menetelmiä, leikkiä sekä digitaalisia välineitä (esim. tablettipelit). Lapsen lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö ja vastavuoroisuus on työssäni kulmakivenä. Toteutan terapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä ostopalvelusopimuksilla niin vastaanotolla kuin arkiympäristön käynteinä. Työskentelen suomeksi ja englanniksi. 

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus