Skip to content

Liisa Rapeli

Puheterapeutti, FM

Olen luonteeltani rauhallinen, iloinen ja kannustava, minkä avulla saan asiakkaani innostumaan monipuolisiin puheterapiaharjoituksiin. Erityisen vahvaa osaamista minulla on lasten puhemotoristen, kielellisten sekä luki-vaikeuksien kuntoutuksesta. Asiakkainani on myös lapsia, joilla on pulmia vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Koen AAC-keinot (mm. kuvat ja tukiviittomat) tärkeäksi osaksi puheterapiaa ja ohjaan niiden käyttöä mielelläni perheelle ja muulle lähiympäristölle. Suunnittelen terapiamateriaalit lapsen mielenkiinnonkohteet huomioiden ja työstän harjoiteltavia asioita paljon iloisen leikin ja pelaamisen avulla.

Pyrin yksilöterapian lisäksi panostamaan lapsen lähiympäristön (esim. vanhemmat, päiväkoti/koulu) osallistamiseen ja ohjaamiseen heidän voimavarojensa puitteissa. Pyrin antamaan tukea arjen eri tilanteisiin, jotta kuntoutuksen tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin ja kuntoutuksen hyödyt näkyisivät konkreettisesti lapsen arjessa. Kannustan vanhempia olemaan minuun yhteydessä aina, jos heillä herää kysymyksiä liittyen lapsensa puheen, kielen tai kommunikaation kehitykseen. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus