Skip to content

Outi Sunila

Puheterapeutti, FM

Työskentelen tällä hetkellä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten puheterapeuttina, mutta olen kiinnostunut myös aikuisten kuntouttamisesta. Minulla on kokemusta erilaisista asiakasryhmistä kuten kehitysvammat, autismin kirjo, kehityksellinen kielihäiriö ja syömispulmat. Eniten kokemusta ja koulutusta minulla on äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutuksesta. Ylläpidän ja laajennan ammattitaitoani säännöllisin koulutuksin.

  

Onnistuneen puheterapian edellytyksenä on luottamussuhteen syntyminen. Pyrin aina luomaan avoimet ja mutkattomat välit sekä asiakkaisiin että heidän läheisiinsä niin, että kaikki osapuolet voivat tulla terapiasuhteeseen omana itsenään. Kuntoutusjakson tavoitteet pyritään asettamaan yhdessä lähi-ihmisten (perhe, päiväkoti, koulu) kanssa ja arjen tarpeista käsin. Huomioin kuntoutuksessa asiakkaideni tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ja laadin tarvittaessa yksilöllistä materiaalia. On palkitsevaa huomata, että asiakas tulee terapiaan mielellään ja uskaltaa yrittää vaikealta tuntuvia asioita. Harjoitteluun suhtaudutaan tosissaan, mutta ei koskaan vakavasti. Huumori ja hassuttelu kuuluvat asiaan! 

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).