Skip to content

Kuntoutusala keskittyy

Puheterapia - blogi

Kuntoutusala keskittyy

Suomessa kuntoutus- ja terapia-ala ovat viimeisen kuuden vuoden ajan keskittyneet yritysostojen myötä muutamaan isoon toimijaan. Taustalla on useita syitä:

  • Erilaiset terveys- ja lääkäripalvelut ovat jo pitkälti jaettu suurten yritysten kesken. Kasvu perinteisessä liiketoiminnassa on koko ajan kalliimpaa ja siksi isot toimijat etsivät uusia markkinoita – pieniä perinteisiä toimijoita ei enää ole ostojen myötä jäljellä.
  • Kuntoutusala on pieni, mutta Kelan tilastojen mukaan kasvava ala. Terapia- ja kuntoutustyö ovat ennaltaehkäisyn näkökulmasta yksi terveydenhuollon megatrendi. Esimerkiksi Kelassa pyritään vastaamaan tähän uusilla palveluilla, joista hyvänä esimerkkinä on NUOTTI-kuntoutus.
  • Yrittäjän näkökulmasta kilpailu kiristyy kaiken aikaa. On täysin inhimillistä, että monet yrittäjät haluavat vähemmän stressiä ja epävarmuutta tulevasta. Samaan aikaan ostajia olisi rivissä ja he ovat valmiita maksamaan korkeita hintoja.

Onko enää ostettavaa?

Kuntoutusalalla tilanne on siinä pisteessä, että pienet toimijat ovat kuolemassa sukupuuttoon. Isojen toimijoiden puristuksessa esimerkiksi yksittäisen ammatinharjoittajan on erittäin vaikea toimia: lainsäädäntö voi muuttua, kilpailutuksissa voi hävitä ja asiakashankinta vaikeutua suurempien budjettien edessä. Samanaikaisesti terapeuteille on vähemmän työmahdollisuuksia ja kilpailu osaajista heikkenee, jolloin jaloilla äänestäminen ei enää toimi kuten aiemmin. Kaiken kukkuraksi muutaman ison toimijan valta nostaa pitkällä tähtäimellä palveluiden hintoja.

Mikään ei tule muuttumaan”, on yrityskauppojen yhteydessä usein käytetty sanonta. Lähtökohtaisesti yrityksiä ostetaan isolla rahalla, koska sijoitukselle halutaan vastine. Ostajan päämäärät muokkaavat myytyä yritystä nopeasti haluttuun suuntaan. Kaupan takana on siis aina ostajan strategia. Käytännössä isoissa yrityskaupoissa epäonnistutaan varsin usein, koska henkilöstö ei pidä muutosta positiivisena asiana ja vaihtaa maisemaa.

Mitä voi tehdä toisin?

Meillä CogniMedillä esimerkiksi strategiasta kerrotaan koko henkilökunnalle, eikä kulman takaa tipahda isoja yllätyksiä. Vahvuutena ja kulmakivinä meillä ovat perinteisesti olleet terapeutin arjen huomiointi, esimiestyöhön panostaminen ja toiminnan läpinäkyvyys. Koronavuosi on ollut tästä näkökulmasta haaste, sillä ihmisiä ei ole päässyt kohtaamaan kasvokkain, kysymään kuulumisia ja reagoimaan asioihin kuten ennen. Terveyden ja suositusten noudattaminen on pakon edessä ja ymmärrettävästi mennyt tämän edelle.

Visiomme on olla erittäin vahva omalla terapia-alallamme, mutta emme pyri isoksi mammutiksi. Toiminnan kasvaessa ja muuttuessa täytyy myös arjen käytänteiden ja terapeuttien olosuhteiden pysyä muuttumattomina, joka vaatii jatkuvaa panostusta muun muassa kouluttautumiseen ja osaamisen päivittämiseen. CogniMed on hallinnollisesti erittäin matala, hierarkia on vähäistä ja puheterapeutin oma lähiesimies on aina kollega. Näin olemme päässeet pitkälle, vaikka emme ole pyrkineet pitämään itsestämme meteliä ja rekrytointi-ilmoituksia on ollut vain kausittain.

Viimeisimmät

Avainsanat

Seuraa meitä

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD