Kun lapsen koulunaloitukseen liittyy huolta esimerkiksi oppimisen taitoihin tai ryhmässä pärjäämiseen liittyen, voi psykologi arvioida lapsen kouluvalmiutta. Kouluvalmiusarviossa tutkitaan lapsen oppimisvalmiudet sekä huomioidaan myös hänen muu kehityksensä (kuten sosioemotionaalinen kehitys ja omatoimisuustaidot). Arvio tehdään yhteistyössä lapsen vanhempien ja esiopettajan kanssa.

Kouluvalmiusarvion pohjalta lapsi voi tarvittaessa aloittaa koulun tuettuna, esimerkiksi erityisen tuen päätöksellä yleisopetuksen ryhmässä tai pienluokalla. Tarvittaessa koulunaloitusta voidaan lykätä vuodella. Psykologin arvio tarvitaan myös, mikäli koulunaloitusta harkitaan vuotta säädettyä aiemmin (eli sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta). Tässä tapauksessa vanhempien tulee tavallisesti itse hankkia ja kustantaa lapselle psykologin arvio.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.