Anna KemppinenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Tampere

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Vahvuuksiani puheterapeutin työssä ovat asiakkaan empaattinen ja sensitiivinen kohtaaminen, asiakasta motivoivien toimintatapojen löytäminen, ja jatkuva uuden oppiminen. Vankin työkokemus minulta löytyy puhemotoriikan kuntoutuksesta sekä lapsen kielellisten taitojen tukemisesta. Lisäksi olen kouluttautunut ja työskennellyt autismin kirjon häiriöiden,  syömisen ongelmien, kehitysvammaisten lasten ja kuulovammaisten lasten parissa. Kommunikoinnin apuvälineiden käyttö on tuorein mielenkiinnon kohteeni, ja jo aiemmin tuttujen kuvakansioiden lisäksi olen saanut tutustua painikkeilla toimivien ja katseohjattavien kommunikoinnin apuvälineiden maailmaan. Minulla on kuntoutuspuolen lisäksi kokemusta perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta lastenneurologiselta puolelta, joten minulla on kattava kuva puheterapeutin työstä ja puheterapiakuntoutukseen liittyvästä prosessista.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen tuoton kuntoutus
  • Kielellisten taitojen tukeminen
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC-menetelmät)
  • Kuulovammaiset lapset
  • Autisminkirjon häiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Tukiviittomien alkeiskurssi
  • Logopedisestä tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin
  • Oral Placement Therapy: 3-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Yhteinen ymmärrys – havainnoinnista tulkintaan
  • Apusanamenetelmä
  • Applied Behavioral Analysis -seminaari 2017
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Management of Pediatric Motor Speech Disorders
  • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 2019: Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot
  • Kuulovammainen lapsi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet

  Tulevat menetelmät ja koulutukset

  • PRT (Pivotal Response Training)

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.