Anna MarkkulaPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Espoo, Helsinki, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen valmistunut puheterapeutiksi keväällä 2020 Oulun yliopistosta. Opintojeni loppuvaiheessa ja valmistumiseni jälkeen työskentelin perusterveydenhuollossa, jossa työtehtäviini kuuluivat lähinnä alle kouluikäisten lasten puheterapeuttinen arviointi sekä lähiympäristön ohjaus. Lisäksi arvioin ja kuntoutin muutamia aikuisneurologisia asiakkaita. Cognimedillä olen aloittanut elokuussa 2021, ja olen kiinnostunut kuntouttamaan laajasti erilaisia puheeseen, kieleen sekä vuorovaikutukseen liittyviä haasteita.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellisen kehityksen haasteet
  • Puhemotoriset vaikeudet
  • Autismin kirjon häiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Tukiviittomakoulutus
  • LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä
  • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus
  • Puhemotoriikan perusteet
  • GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä
  • Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä
  • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Lasten änkytys – kohtaamisesta kuntoutukseen
  • Autistisen asiakkaan kohtaaminen
  • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Kieli, leikki ja pelillisyys

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.