Anna MarkkulaPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Espoo, Helsinki, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Kohtaan asiakkaani ja heidän perheensä lempeästi ja huomaavaisesti. Pidän tärkeänä hyvää ja luotettavaa terapiasuhdetta sekä asiakkaan että muun lähiympäristön kanssa. Otankin aina huomioon asiakkaan ja lähiympäristön vahvuudet ja voimavarat sekä asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Hyvän terapiasuhteen lisäksi puheterapiassa tärkeitä ovat yksilölliset tavoitteet, jotka pohjautuvat asiakkaan ja lähiympäristön tarpeisiin. Autan perhettä ja muuta lähiympäristöä löytämään keinoja, joilla he voivat yhdistää harjoiteltavat asiat arkeen mahdollisimman sujuvasti, sillä tällöin kuntoutus on vaikuttavinta.
  Minulla on kokemusta sekä arviointi- että kuntoutustyöstä. Pääasiassa olen työskennellyt alle kouluikäisten lasten parissa, mutta minulla on kokemusta myös kouluikäisten lasten sekä aikuisasiakkaiden kanssa työskentelystä. Kokemusta minulle on kertynyt erityisesti kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta, mutta olen kiinnostunut kuntouttamaan laajasti erilaisia asiakkaita. Valmistumiseni jälkeen olen käynyt useita koulutuksia eri aiheista, ja pidänkin säännöllistä kouluttautumista todella tärkeänä.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellisen kehityksen haasteet
  • Puhemotoriset vaikeudet
  • Autismin kirjon häiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Tukiviittomakoulutus
  • LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä
  • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus
  • Puhemotoriikan perusteet
  • GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä
  • Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä
  • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Lasten änkytys – kohtaamisesta kuntoutukseen
  • Autistisen asiakkaan kohtaaminen
  • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Kieli, leikki ja pelillisyys
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Puheen ymmärtämisen kunotutus lapsilla ja nuorilla
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.