Daniela KorinPuheterapeutti, talterapeut, FM

  Toimipiste

  • Helsinki ja Porvoo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen Åbo Akademista vuonna 2017 valmistunut puheterapeutti, joka työskentelee sekä suomeksi että ruotsiksi. Olen erityisen kiinnostunut äänteellisten pulmien kuntoutuksesta, mutta työskentelen myös muun muassa autismin kirjon ja lasten kielellisen kehityksen häiriöiden parissa. Työskentelen tällä hetkellä pääosin lasten ja nuorten kanssa, mutta minulla on myös kokemusta aikuisten kuntoutuksesta.

  Jag började arbeta som talterapeut år 2017, och arbetar för tillfället på båda inhemska språken. Jag är speciellt intresserad av talmotorisk habilitering, men arbetar för tillfället även med barn med autismspektrumstörning och språkstörningar av olika slag. För tillfället arbetar jag huvudsakligen med barn och ungdomar, men jag har även erfarenhet av rehabilitering av vuxna.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Ruotsinkielinen puheterapia ja ruotsinkielinen arviointi
  • Autismin kirjon häiriöt ja vuorovaikutus
  • Puheen tuoton ja ymmärtämisen kuntoutus
  • Kielellinen kuntoutus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Tukiviittomat
  • Bliss-kommunikaatio
  • Leikki sijansa saakoon – lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • ICF-koulutus
  • Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
  • Dynamic Temporal & Tactile Cueing for Speech Motor Learning (DTTC)
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Selective Mutism – Evidence-Based Practices

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.