Daniela KorinPuheterapeutti, talterapeut, FM

  Toimipiste

  • Helsinki ja Porvoo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen Åbo Akademista vuonna 2017 valmistunut iloinen ja aurinkoinen puheterapeutti, joka työskentelee sekä suomeksi että ruotsiksi. Olen erityisen kiinnostunut äänteellisten pulmien kuntoutuksesta ja valikoivasta puhumattomuudesta, mutta työskentelen myös muun muassa autismin kirjon ja lasten kielellisen kehityksen häiriöiden parissa. Työskentelen tällä hetkellä pääosin lasten ja nuorten kanssa, mutta minulla on myös kokemusta aikuisten kuntoutuksesta. Suunnittelen asiakkailleni harjoitusmateriaalit aina yksilöllisesti huomioon ottaen asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Terapiassa pyrin luomaan positiivisen ja iloisen ilmapiirin, ja pyrin luomaan asiakkaalle paljon onnistumisen tunteita ja tätä kautta vahvistaa asiakkaan itsetuntoa.

  Jag är en glad och sprallig person, som började arbeta som talterapeut år 2017, och arbetar för tillfället på båda inhemska språken. Jag är speciellt intresserad av talmotorisk habilitering och selektiv mutism, men arbetar även med barn med autismspektrumstörning och språkstörningar av olika slag. För tillfället arbetar jag huvudsakligen med barn och ungdomar, men jag har även erfarenhet av rehabiliteringen av vuxna. Jag planerar och tillverkar material till mina klienter individuellt utgående från hens intresseområden. I terapin strävar jag efter att skapa en positiv och glad stämning, och jobbar för att ge klienten rikligt med känslor av att lyckas och genom detta bygga på självförtroendet.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Ruotsinkielinen puheterapia ja ruotsinkielinen arviointi
  • Autismin kirjon häiriöt ja vuorovaikutus
  • Puheen tuoton ja ymmärtämisen kuntoutus
  • Kielellinen kuntoutus
  • Valikoiva puhumattomuus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Tukiviittomat
  • Bliss-kommunikaatio
  • Leikki sijansa saakoon – lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • ICF-koulutus
  • Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
  • Dynamic Temporal & Tactile Cueing for Speech Motor Learning (DTTC)
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Selective Mutism – Evidence-Based Practices
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.