Elina KuoppaToimintaterapeutti

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo ja Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan toimintaterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2009. Teen töitä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä Helsingin kaupungin ja HUS sairaanhoitopiirin korvaamaa toimintaterapiaa. Osaamiseni on vahvimmillaan neuropsykiatristen asiakkaiden ja aistitiedon käsittelyn pulmien parissa työskennellessä. Aiempi työkokemukseni on psykiatristen ja autismikirjon asiakkaiden parista. Olen tehnyt myös toimintakyvyn arviointia ja ohjannut monipuolisesti ryhmiä sekä hyödyntänyt eläinavusteisia menetelmiä työssäni.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Aistitiedon käsittely
  • Sensomotoriset perusvalmiudet
  • Neuropsykiatria

  Menetelmät ja koulutukset

  • Sensorisen integraation teoria ja terapia, SI-koulutuksen C-osa, koulutuksessa, 2022/30 op
  • Sensorisen integraation perusteet
  • Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky
  • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
  • AMPS-testimenetelmäkoulutus
  • Sensory Profile 2 -koulutus
  • Koirat kuntoutustyössä, ohjaajan tutkinto
  • Skitsofreniaverkoston Symposium
  • CRT: Skitsofreniapotilaan kognitiivista toimintakykyä kohentava terapia
  • Psykoosin varhainen vaihe – arvioinnin ja hoidon näköaloja
  • SCIT-menetelmäkoulutus (Social Cognition and Interaction Training)
  • COPM-menetelmäkoulutus (Canadian Occupational Performance Measure)
  • GAS (Goal Attainment Scaling)
  • TTAP-käyttöönottokoulutus (Therapeutic Thematic Arts Programming)
  • Kontekstisokeus käytännössä

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.