Elina LaunimaaPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2016 perusterveydenhuollossa lasten ja nuorten parissa. Perusterveydenhuollossa työskentelin monipuolisesti vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen ja äänen vaikeuksien parissa. Aloitin yksityissektorilla työskentelyn ammatinharjoittajana syksyllä 2018. Asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä Kelan kuntoutuksen piiriin kuuluvista päiväkoti-, esikoulu- ja kouluikäisistä lapsista, joiden haasteet painottuvat pääasiassa kielellisiin vaikeuksiin ja puhemotoriikan haasteisiin. Otan kuitenkin mielelläni vastaan kaikenikäisiä asiakkaita.  Kielellisen ja äänteellisen kuntoutuksen lisäksi olen kiinnostunut työskentelemään erityisesti äänihäiriöiden parissa pitkäaikaisen lauluharrastukseni vuoksi.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Äänihäiriöt
  • Äänteelliset pulmat ja puhemotoriikan haasteet
  • Kielelliset vaikeudet ja monikielisyys
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kehityksessä
  • The 29th Congress of Union of the European Phoniatricians
  • Working with Selective Mutism: Foundation course & Intermediate course, Maggie Johnson
  • Työikäisten lievät neurologiset häiriöt
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Oral Placement Therapy: 3-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Leikki sijansa saakoon! Lasta kuunteleva leikki kahdenkeskisessä ja kolmenkeskisessä leikissä
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet ja (PECS) -menetelmäesittely
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Lukikuntoutus
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.