Ella WikströmPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2016 alkaen työskennellen pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Ennen yksityissektorille siirtymistä olen toiminut puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa HUS foniatrian poliklinikalla. Asiakaskuntaani kuuluu etenkin lapsia, joilla on vaikea-asteisia puheen ja/tai kielen kehityksen haasteita. Lisäksi työskentelen lasten parissa, joilla on eritasoisia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita kuten autismikirjon häiriöitä.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Autismin kirjon häiriöt
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • 3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy)
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • 6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Lukikuntoutus
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.