Emilia RankalaPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt vuodesta 2012 lähtien perusterveydenhuollossa lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut yksityisellä sektorilla Kelan vaativan kuntoutuksen parissa ja vuonna 2018 aloitin työskentelyn yksityisenä ammatinharjoittajana. Hallitsen keskeisimmät kliiniset puheterapiamenetelmät. Tällä hetkellä työskentelen monipuolisesti erilaisten lasten kielellisten häiriöiden ja autismiskirjon häiriöiden parissa.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen motoriset häiriöt ja äänteellinen kuntoutus
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)
  • Kielen kehityksen vaikeudet ja kielellinen erityisvaikeus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech
  • Oral Placement Therapy: Straws – Fun & Functional
  • Oral Placement Therapy: Jaw Stability and Speech Clarity
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Apusana-menetelmä
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Kuinka R,D,L,S, T ja N – äänteet kuntoutetaan?
  • Picture Exchange Communication system I (PECS)
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autisminkirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen
  • Kipinää ja käytännön ideoita kommunikointiin – koulutus
  • Syömisen haasteet -kuntoutuspäivä
  • Puheen & Kielen tutkimuksen päivät 2016, 2019, 2021
  • ADHD-koulutuspäivä
  • iPad kuntoutuksessa
  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • Lukikuntoutus
  • Talktools: Bubbles – Everyone’s favourite tool
  • Talktools Horns – Fun & Effective
  • Tukiviittomat
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.