Hanna SeppänenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Tampere

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta toukokuussa 2020. Opintojeni aikana innostuin molempien, lasten ja aikuisten puheterapiasta. Pro gradu- tutkielmani koski aikuisneurologisen asiakkaan änkytyksen kuntoutusta. Tästä lähtien olen saanut eniten kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta erikoissairaanhoidossa (OYS ja Satasairaala). Huomasin haluavani kuitenkin enemmän kokemusta puheterapiasta lasten kanssa ja siirryin työpaikkaan, jossa voin kuntouttaa molempia asiakasryhmiä. Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa lasten kielellisen kehityksen häiriöiden parissa, sisältäen muun muassa puheen tuoton, ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen haasteita. Kuntoutan myös aikuisasiakkaita, joilla on neurologisia puheen-, kielen ja kommunikoinnin häiriöitä.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellisen kehityksen häiriöt
  • Puhemotoriikan häiriöt
  • Puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys)
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC)
  • Afasia
  • Autismikuntoutus
  • Nielemiskuntoutus
  • Äänihäiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Nielemisvaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen
  • Tukiviittomat
  • Perustietoa autismikirjosta
  • Kättä pidempää — helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.