Ilkka KetolainenAluepäällikkö, Puheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Puheterapia on hauskaa mutta vakavasti otettavaa työtä! Onnistuneen terapiakerran merkki on, että siitä jää hyvä mieli, JA että opin jotain uutta. Koen tärkeäksi, että saan tehtyä harjoittelusta motivoivaa, ja että asiakkaani tulevat kohdatuksi tasavertaisina keskustelukumppaneina. Koska taitoja opitaan parhaiten arkitilanteissa, tehtäväni on tukea myös lähiympäristöä uusien taitojen harjoittamisessa. Olen toiminut puheterapeuttina sekä perusterveydenhuollossa että Kelan vaativan kuntoutuksen parissa arvioiden ja kuntouttaen lasten kielellisiä ja puhemotorisia taitoja. Minulla on vahvaa osaamista äänteellisestä kuntoutuksesta ja puhemotoriikan haasteista, minkä lisäksi minua kiinnostavat äänihäiriöt, kaksi- ja monikielisyys sekä mutismi. Minua kiinnostaa myös erityisesti ääniergonomian ohjaaminen puhetyöläisille ja työyhteisöille. Puheterapeutin työn lisäksi toimin CogniMedilla Varsinais-Suomen aluepäällikkönä ja vastaan täällä asiakashankinnasta sekä toimin tiimin lähiesimiehenä. Toimiva kommunikaatio kuuluu kaikille – toivottavasti näemme puheterapian merkeissä!

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Puheen ymmärtämisen vaikeudet
  • Äänteellinen kuntoutus
  • Äänihäiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • GAS logopedisessä viitekehyksessä
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Satakieliseminaari 2017
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Tulevat koulutukset

  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  •  Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  •  Pivotal Response Training: PRT-menetelmä

  Julkaisut

  • Ketolainen, I., Laakso, M., & Simberg, S. (2018). 16-17-vuotiaiden suomalaisnuorten puheäänen korkeus. Puhe Ja Kieli, 37(4), 259-277. https://doi.org/10.23997/pk.60780

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.