Immi SoisaloAluepäällikkö, puheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Minua on kuvailtu lempeäksi ja helposti lähestyttäväksi. Nautin lasten parissa työskentelystä ja vahvuuteni on ystävällisyys ja asioiden näkeminen vahvuuksien kautta. Työskentelytapani on vahvasti lapsilähtöinen ja asiat tehdään aina lapsen ehdoilla. Mielestäni tärkeintä on, että meillä on yhdessä hauskaa. Ilon kautta harjoittelu on mielekästä ja usein kehitystä tapahtuu huomaamatta. Kohtaan perheet aina yksilöllisesti perheen omien resurssien ja voimavarojen mukaan. Yhdessä suunnittelemme kuntoutusmatkan, jota lähdemme kulkemaan. Työkokemusta minulla on jo useamman vuoden ajalta.

  Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä viimeisimmäksi yksityisellä puolella. Eniten minulla on kokemusta seuraavista osa-alueista: viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielelliset erityisvaikeudet, syömisvaikeudet ja puhemotoriset vaikeudet. Tämän lisäksi minulla on osaamista autisminkirjosta sekä erilaisista neurologisista sairauksista. Kiinnostuskohteenani on myös eläinavusteinen kuntoutus ja tunne-elämän haasteet. Pidän osaamistani yllä säännöllisellä kouluttautumisella.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen tuoton vaikeudet
  • Puheen ymmärtämisen vaikeudet
  • Kielelliset erityisvaikeudet
  • Kielellinen kuntoutus
  • Syömisvaikeudet

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.

  Milja Laakso, puheterapeutti