Liisa RapeliPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo ja Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2016 lähtien. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, joilla on laaja-alaisesti erilaisia kielellisiä, puhemotorisia ja vuorovaikutuksen haasteita. Olen työskennellyt myös aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista kielellisistä ja vuorovaikutuksen häiriöistä.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Tulossa

  Menetelmät ja koulutukset

  • Lee Silverman Voice Treatment: LSVT LOUD
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Äänteistä puhetta
  • Kohtaamisia terapiatyössä
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Apraksia – mitä se on ja mitä sille tehdään?
  • ADHD ja Autismikirjon häiriö tytöillä
  • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.