Liisa RapeliPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo ja Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen luonteeltani rauhallinen, iloinen ja kannustava, minkä avulla saan asiakkaani innostumaan monipuolisiin puheterapiaharjoituksiin. Erityisen vahvaa osaamista minulla on lasten puhemotoristen, kielellisten sekä luki-vaikeuksien kuntoutuksesta. Asiakkainani on myös lapsia, joilla on pulmia vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Koen AAC-keinot (mm. kuvat ja tukiviittomat) tärkeäksi osaksi puheterapiaa ja ohjaan niiden käyttöä mielelläni perheelle ja muulle lähiympäristölle. Suunnittelen terapiamateriaalit lapsen mielenkiinnonkohteet huomioiden ja työstän harjoiteltavia asioita paljon iloisen leikin ja pelaamisen avulla. Pyrin yksilöterapian lisäksi panostamaan lapsen lähiympäristön (esim. vanhemmat, päiväkoti/koulu) osallistamiseen ja ohjaamiseen heidän voimavarojensa puitteissa. Pyrin antamaan tukea arjen eri tilanteisiin, jotta kuntoutuksen tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin ja kuntoutuksen hyödyt näkyisivät konkreettisesti lapsen arjessa. Kannustan vanhempia olemaan minuun yhteydessä aina, jos heillä herää kysymyksiä liittyen lapsensa puheen, kielen tai kommunikaation kehitykseen. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheentuoton vaikeudet
  • Kielelliset vaikeudet
  • Luki-vaikeudet
  • AAC-menetelmät

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Lee Silverman Voice Treatment: LSVT LOUD
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Äänteistä puhetta
  • Kohtaamisia terapiatyössä
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osat I ja II
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Apraksia – mitä se on ja mitä sille tehdään?
  • ADHD ja Autismikirjon häiriö tytöillä
  • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Tulevat menetelmät ja koulutukset

  • Erityispedagogiikan perusopinnot: Tuen tarve

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.