Maiju LaitinenAluepäällikkö, Puheterapeutti, FM

  Alue

  • Tampere ja Lempäälä

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen tehnyt töitä yksityisen puolen puheterapeuttina vuodesta 2014 alkaen. Asiakaskuntani on ollut hyvin monipuolinen keskittyen erityisesti lasten puheterapiakuntoutukseen, mutta teen mielelläni töitä myös aikuisten kanssa. Kokemusta minulle on kertynyt muun muassa autismikuntoutuksesta, syömiskuntoutuksesta, puhemotoriikan sekä kielellisen kehityksen kuntoutuksesta. Olen tottunut käyttämään monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja kuten tukiviittomia, kommunikaatiokansioita, toimintatauluja ja sähköisiä apuvälineitä. Mielestäni yhteistyö perheen ja muun lähiympäristön kanssa on kuntoutumisen kannalta ensisijaisen tärkeää ja yhteen hiileen puhaltaminen tuottaa parhaimman lopputuloksen.
  Puheterapeutin työn lisäksi toimin CogniMedilla Pirkanmaan aluepäällikkönä ja vastaan täällä asiakashankinnasta sekä toimin tiimin lähiesimiehenä.
  Työni on monipuolista ja palkitsevaa ja toivon tämän ilon välittyvän myös asiakkailleni asti.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puhemotoriikka
  • Lapsen kielen kehityksen häiriöt
  • Lasten syömiskuntoutus
  • Äänteellinen kuntoutus
  • Autismikuntoutus
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät
  • Afasia

  Menetelmät ja koulutukset

  • Voimauttava vuorovaikutus
  • Dyspraksian ja apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
  • Kommunikointikansiot
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • SOS Feeding
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden arviointi ja kuntoutus 0-5v lapsilla
  • Tongue-tie symposium (kielijänne)
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla
  • Bridging PROMPT Technique to Intervention
  • Motivoiva haastattelu
  • Puhe-Judo -peruskurssi
  • Kehokoodi – koska keho ei valehtele
  • Valikoiva puhumattomuus
  • Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
  • Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus
  • Autismin kirjon vaikeudet
  • Näin ohjaan yhteisöä
  • Early Start Denver Model (ESDM) Introduction
  • Lasten syömisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus
  • PRT -ohjaajakoulutus
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Haastavat tilanteet työyhteisössä
  • Ihmisten johtaminen – valmennus esimiehille
  • Erilaisia lähestymistapoja lasten syömisvaikeuksien kuntoutuksessa

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.

  Milja Laakso, puheterapeuttiPetri Kaisamatti, CogniMed