Maiju MustalammiPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Valmistuttuani puheterapeutiksi Oulun yliopistosta v. 2009, työskentelin perusterveydenhuollossa pääosin lasten arvioivana ja kuntouttavana puheterapeuttina. Siirryin CogniMedille syksyllä 2018, jossa asiakaskuntaani kuuluu lähinnä päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joilla on erilaisia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteita (kielelliset vaikeudet, puheen tuoton pulmat, autismikirjo…). Nautin työni monipuolisuudesta sekä ihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutustilanteista niin lasten, perheiden kuin lähiympäristöjenkin (päiväkoti, koulu) kanssa.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen tuoton vaikeudet (motoriset ja äänteelliset)
  • Kielellisen kehityksen häiriöt
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC-menetelmät)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Huonokuuloisen lapsen onnistunut arki päivähoidossa
  • Värivihjeet – väreillä puhumaan ja lukemaan!
  • Monikielisyys ja -kulttuurisuus
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
  • Boardmaker v6 – kuvaohjelma tehokkaammin arjessa käyttöön
  • ICF-koulutus puheterapeuteille
  • Änkytys: syventävä workshop-päivä puheterapeuteille
  • Puheterapiaa – kenelle, millaista, paljonko?
  • Läheisen ohjaus terapiatyössä
  • Minäkin haluan mukaan! Lasten sosiaalisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden arviointi ja kuntoutus 0-5v lapsilla
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.