Petri KaisamattiPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Ajanvaraus

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai verkkoajanvarauksesta. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt vuodesta 2012 lasten, nuorten ja aikuisten parissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa yliopisto- ja keskussairaaloissa. Kliininen työni keskittyy pääasiassa puheen tuoton kuntoutukseen ja AAC-menetelmiin. Kiinnostavinta puheterapiassa ovat selkeät tekniikkaa ja taitoa kuntoutusmenetelmät, joiden vaikuttavuudesta löytyy tieteellistä näyttöä.

  Perustin CogniMedin alun perin ammatinharjoittamista varten, mutta nyt yrityksestä on kasvamassa merkittävä toimija puheterapia-alalla. Tavoitteeni on luoda alan paras työyhteisö ja puheterapian erityisosaaja.

  Liikun puheterapeutin ja toimitusjohtajan tehtävissä aktiivisesti myös Tampereen seudulla.

  Erikoisosaaminen

  • Lasten äänteellinen kuntoutus
  • Puheen motoriset vaikeudet: etenkin kehityksellinen verbaali dyspraksia
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC-menetelmät)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Lasten äänteellinen kuntoutus (Apusana-menetelmä)
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Bridging PROMPT Technique to Intervention
  • Pivotal Response Training (PRT-menetelmä)
  • Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot (2019)

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.

  Raisa Selkämaa, puheterapeutti