Raisa SelkämaaAluepäällikkö, Puheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Espoo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen luonteeltani innostava ja energinen, minkä vuoksi saan asiakkaani motivoitumaan monipuolisiin puheterapiaharjoituksiin! Erityisen vahvaa osaamista minulla on lasten puhemotoristen-, syömisen- ja kielellisten pulmien kuntoutuksesta, ja kokemusta on myös erityissairaanhoidosta aikuisneurologian puolelta. Downin syndroomaan liittyvä puheterapeuttinen kuntoutus kiinnostaa minua myös erityisesti. Koen AAC-keinot (kuvat ja tukiviittomat) ensisijaisen tärkeiksi osaksi puheterapiaa, ja niistä minulta löytyy paljon osaamista ja kokemusta. Tämä näkyy myös yksilöllisesti suunnitelluissa harjoitusmateriaaleissani. Panostan laadukkaan yksilöterapian lisäksi jokaisen asiakkaan kohdalla lähiympäristön osallistamiseen ja ohjaamiseen heidän voimavarojensa mukaisesti (esim. vanhemmat ja päiväkoti/koulu). Pyrin antamaan tukea eri arjen tilanteisiin, jotta kuntoutuksen tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Afasia
  • Autismin kirjon häiriöt
  • Puheen motoriset häiriöt
  • Nielemisen häiriöt
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Oral Placement Therapy: Developing Oral Sensory Motor Skills to Support Feeding in the Down Syndrome Population
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Apraksia – mitä se on ja mitä sille tehdään?
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Bridging PROMPT Technique to Intervention
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Imetysohjaaja
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.

  Petri Kaisamatti, CogniMedRiina Setälä, CogniMed