Reetta-Maija HenttinenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo ja Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2018 lähtien. Asiakasryhmäni koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on laaja-alaisesti erilaisia kielellisiä, puhemotorisia ja vuorovaikutuksen haasteita. Olen työskennellyt myös aikuisasiakkaiden parissa. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista kielellisistä ja vuorovaikutuksen häiriöistä.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Kielellinen kuntoutus
  • Autismin kirjon häiriöt
  • Äänihäiriöt

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät nielemisen ja ravitsemuksen haasteet
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Etäpuheterapiaa! -verkkokoulutus
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • PRT -ohjaajakoulutus
  • Lukikuntoutus
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
  • Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.