Sari KiiskiPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Puheterapeuttina pyrin olemaan aidosti läsnä, kuunteleva ja kannustava. Pidän tärkeänä luottamuksellisen ja vuorovaikutuksellisen asiakassuhteen luomista sekä lapsen että vanhempien kanssa. Antoisinta työssäni on lapsen kanssa jaettu ilo onnistumisissa ja uuden taidon oppimisessa. 

  Minulla on usean vuoden kokemus lasten kuntoutuksesta (mm. kielelliset pulmat, äänteelliset ja puhemotoriset pulmat, kuulovammat ja vuorovaikutuksen pulmat) ja vahvistan osaamistani osallistumalla säännöllisesti lisäkoulutuksiin. Käytän kuntoutuksessa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (tukiviittomat, kuvat, toimintataulut, kommunikointikansiot ja kommunikaatio-ohjelmat).

  Mielenkiinnon kohteet

  • Äänteellinen kuntoutus ja puheen motoriset vaikeudet
  • Kuulovammaisten lasten kuntoutus
  • Kielen kehityksen vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö

  Menetelmät ja koulutukset

  • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
  • Puhemotoriikan kuntoutus – sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita
  • Lukikoulutus puheterapeuteille
  • Värivihjeet – väreillä puhe paremmaksi
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari
  • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
  • Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus – ICF
  • Goal Attainment Scaling– GAS -koulutus
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Etäsertifikaatti etäkuntoutukseen
  • Kuinka vokaalit kuntoutetaan
  • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
  • Kuinka K-äänne kuntoutetaan
  • Apusanamenetelmäkoulutus
  • Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
  • Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Satakieliseminaari 2017
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta
  • Läheisen ohjaus terapiatyössä
  • Management of pediatric motor speech disorders
  • Dynamic temporal and tactile cueing, DTTC
  • Satakieliseminaari -verkkoseminaari
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla workshop
  • ICF -etäkoulutus
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop
  • Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.