Sari KiiskiPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen valmistunut puheterapeutiksi Turun yliopistosta vuonna 2011. Asiakkainani on ollut pääasiassa lapsia ja nuoria, jotka kuuluvat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin ja joilla on erilaisia puheen, kielen ja/tai vuorovaikutuksen haasteita. Erityisesti minua kiinnostavat äänteellinen kuntoutus ja puheen motoriset pulmat sekä kuulovammaisten lasten kuntoutus.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Äänteellinen kuntoutus ja puheen motoriset vaikeudet
  • Kuulovammaisten lasten kuntoutus
  • Kielen kehityksen vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö

  Menetelmät ja koulutukset

  • Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
  • Puhemotoriikan kuntoutus – sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita
  • Lukikoulutus puheterapeuteille
  • Värivihjeet – väreillä puhe paremmaksi
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari
  • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
  • Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus – ICF
  • Goal Attainment Scaling– GAS -koulutus
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Etäsertifikaatti etäkuntoutukseen
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Kuinka vokaalit kuntoutetaan
  • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
  • Kuinka K-äänne kuntoutetaan
  • Apusanamenetelmäkoulutus
  • Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
  • Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Satakieliseminaari 2017
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta
  • Läheisen ohjaus terapiatyössä
  • Management of pediatric motor speech disorders
  • Dynamic temporal and tactile cueing, DTTC
  • Satakieliseminaari -verkkoseminaari
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla workshop
  • ICF -etäkoulutus

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.