Sirje VenäläinenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen luonteeltani iloinen ja puheterapeuttina leikkisä, ja lasten aito motivoituminen puheterapiaan on minulle tärkeää. Tavoitteenani on saada lapset oppimaan ja oivaltamaan uutta jaetun ilon ja mukavan yhteisen tekemisen kautta ja saada myös lähiympäristö innostumaan kuntoutuksesta. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016 ja työskennellyt sen jälkeen perusterveydenhuollossa lapsiperheiden parissa. Perusterveydenhuollossa työskentelin kiinteästi moniammatillisessa tiimissä, jossa opin tarkastelemaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Erityisen kiinnostunut olen ollut perehtymään kielellisen kehityksen häiriöihin yksi- ja monikielisillä lapsilla sekä autismikirjon vaikeuksiin. Käytän työssäni kommunikaatiokuvia ja tukiviittomia puhetta tukevina kommunikaatiokeinoina. Yksityiselle sektorille siirryin syksyllä 2021.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellinen kuntoutus
  • Autismin kirjon häiriöt
  • Puheen motoriset vaikeudet ja äänteellinen kuntoutus
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot

  Menetelmät ja koulutukset

  • Terapeuttinen työote alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa
  • Lasten säätelytaidot ja niiden tukeminen
  • Sosiaalisten taitojen ja kommunikaation arvio ja tukeminen
  • Tietoa valikoivasta puhumattomuudesta
  • Lapsen kuntoutumisen Metkut, LOOK-hanke
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Tabletin mahdollisuudet kuntoutus- ja terapiatyössä

  Tulevat koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.