Siru LainePuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Olen työskennellyt pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirissä olevien lasten ja nuorten kanssa, mutta toteuttanut myös kuntapuolen asiakkaiden kuntoutusta ja arviointia. Työkokemusta ja lisäkoulutusta minulla on eniten lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutuksesta, mutta työskentelen monipuolisesti lasten ja nuorten erilaisten haasteiden parissa (esim. kehityksellinen kielihäiriö, kuulovamma, vuorovaikutuksen pulmat). Terapeuttina minulle on tärkeää hyvä vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä perheen ja muun lähiympäristön ottaminen mukaan kuntoutusprosessiin.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen motoriset vaikeudet ja äänteellinen kuntoutus

  • Kielen kehitykset vaikeudet ja kehityksellinen kielihäiriö

  • Kuulovammat

  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC
  • Management of Pediatric Speech Disorders
  • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja
  • Kättä pidempää – Helpot apuvälineet puheen kuntoutuksessa
  • Apusanamenetelmä
  • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaamiseen äänteellisessä kuntoutuksessa
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus –seminaari
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin
  • Autismikuntoutus arjessa
  • Änkytysterapia
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Satakieliseminaari
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
  • Läheisen ohjaus terapiatyössä
  • Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen
  • ICF -koulutus
  • Goal Attainment Scaling -menetelmäkoulutus
  • Dyspraksian kuntoutus
  • Etäkuntoutus
  • Puheterapeutin työkalupakki
  • AAC
  • On musiikin aika!
  • Introduction to PROMPT: Technique

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.