Taru VornanenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen puheterapeuttina innostava ja pidän asiakaslähtöisyyttä terapiassa tärkeänä. Tämän vuoksi valitsen terapiamateriaalin pääasiassa asiakkaan mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Hallitsen sujuvasti tukiviittomien käytön ja käytän terapiassa paljon myös muita AAC keinoja (mm. kuvat, pikapiirtäminen). Minulla on kokemusta äänteellisten-, kielellisten- ja lastenneurologisten pulmien kuntoutuksesta ja pidänkin työssäni sen monipuolisuudesta. Aiemmin työskentelin perusterveydenhuollossa lasten puheterapiapalveluissa, jossa havaitsin lähiympäristön ohjaamisen tärkeyden asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi. Pyrin puheterapiajaksoillani osallistamaan ja ohjaamaan lapsen vanhempia, päiväkotia ja muuta lähiympäristöä (heidän voimavaransa huomioiden), jotta kuntoutuksesta saadaan maksimaalinen hyöty asiakkaan arkeen. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa lasten ja nuorten kanssa, joilla on puheen, kielen ja/tai vuorovaikutuksen pulmia. Lisäksi ohjaan aikuisille äänteiden kotiharjoittelua yksittäiskäynnein.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielelliset vaikeudet, monikielisyys
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomemetelmät (AAC)
  • Kuvien, kommunikaatiokansioiden sekä viittomien käyttö
  • Puhemotoriset vaikeudet, äänteellinen kuntoutus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
  • Lasten kerrontataidot: arviointi ja kuntoutus
  • Nimeäminen, sananlöytäminen ja sanavarasto: Arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

  Tulevat menetelmät ja koulutukset

  • Pivotal Response Training (helmikuussa 2022)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2) (Alkuvuodesta 2022)

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.