Tuula RaitioPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku ja Salo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, erityishuollossa ja yksityisenä palveluntuottajana. Minulla on kokemusta lasten ja nuorten puhemotoristen taitojen, syömisen ja kielellisten taitojen kuntoutuksesta. Koen AAC-keinojen käytön tärkeänä ja tuen asiakkaan lähiympäristön osallistumista kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen  heidän voimavarojensa mukaisesti. Olen erityisesti kiinnostunut varhaiskuntoutuksesta.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Lasten kielen kehityksen häiriöt
  • Puheen tuoton motoriset vaikeudet
  • Puheen ymmärtämisen vaikeudet
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC-menetelmät)
  • Syömisvaikeudet

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Selective Mutism – Evidence-Based Practices
  • SOS Approach to Feeding – When Children Won’t Eat: Picky Eaters vs. Problem Feeders
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
  • “Vaikeus syödä – Vaikeus syöttää”, Näkökulmia pienten lasten syömishäiriöiden hoitoon
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kinesioteippauksen soveltaminen kasvojen ja kaulan alueella
  • ICF-koulutus puheterapeuteille
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath speech practicum (c-taso)
  • PRT-menetelmä -koulutuspäivä
  • iPad arjen ja kuntoutuksen tukena
  • iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa
  • Syventymistä syömisongelmiin
  • Hahmottaminen ja muisti – näkökulma kuntoutukseen
  • GAS-menetelmäkoulutus
  • Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten tunnetaitojen tukeminen kuntoutuksessa
  • NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath-peruskurssi
  • Puheterapeutin työkalupakki – menetelmiä ja käytäntöjä
  • Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia
  • Ekologinen puheterapia – puheterapeutti asiakkaansa vuorovaikutusympäristössä
  • Näkövammaisuus ja kommunikaatio
  • Tutkittua tietoa puheterapian arjesta

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.