Tuula RaitioPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Turku ja Salo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Ajanvaraus

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai verkkoajanvarauksesta. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse.

  Minä

  Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 1996 alkaen. Olen toiminut työurani alussa perusterveydenhuollossa ja erityishuollossa. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuosina 2001-2018. Tällä hetkellä kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on eritasoisia neurologisista syistä johtuvia haasteita kommunikoinnissa, kielellisissä taidoissa, syömisessä ja vuorovaikutuksessa.

  Mielenkiinnonkohteet

  • Lasten kielen kehityksen häiriöt
  • Puheen tuoton motoriset vaikeudet
  • Puheen ymmärtämisen vaikeudet
  • Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC-menetelmät)
  • Syömisvaikeudet

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy 1 (OPT)
  • Oral Placement Therapy 2
  • Oral Placement Therapy: A sensory-motor approach to apraxia of speech
  • Ekologinen puheterapia – Ekologinen puheterapia – puheterapeutti asiakkaansa vuorovaikutusympäristössä
  • Hahmottaminen ja muisti – näkökulma kuntoutukseen
  • iPad arjen ja kuntoutuksen tukena
  • iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa
  • Kinesioteippauksen soveltaminen kasvojen ja kaulan alueella
  • Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia
  • Näkövammaisuus ja kommunikaatio
  • NDT, Bobath-peruskurssi
  • NDT, Bobath speech practicum
  • Näkövammaisuus ja kommunikaatio
  • Pivotal Response Training (PRT-menetelmä)
  • Puheterapeutin työkalupakki – menetelmiä ja käytäntöjä
  • Syventymistä syömisongelmiin
  • Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen sekä sosiaalisten tunnetaitojen tukeminen kuntoutuksessa
  • Tutkittua tietoa puheterapian arjesta
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Apusana-menetelmä)
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.