Vilma MartikainenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Espoo

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen työskennellyt ennen yksityissektorille siirtymistä pitkään perusterveydenhuollossa lapsiasiakkaiden ja heidän perheidensä parissa. Tuolloin sain olla osana moniammatillista tiimiä ja pääsin tarkastelemaan lapsen kokonaiskehitystä eri näkökulmista. Tämä on laajentanut näkemystäni myös puheterapiakuntoutukseen. Lähinnä sydäntäni puheterapiatyössä on lasten syömispulmien, puhemotoriikan ja kielellisten vaikeuksien kuntoutus. Näiden osalta olen päivittänyt osaamistani useilla lisäkoulutuksilla. Yksityissektorille siirryin syksyllä 2021.

  Olen luonteeltani positiivinen ja innostava. Minulle on tärkeää, että puheterapia on lapselle mieluisaa ja hauskaa. Lapsen kiinnostuksen kohteista kumpuavat harjoitukset ja leikit motivoivat vaikeidenkin asioiden harjoitteluun niin puheterapiakäynneillä kuin kotonakin. Minulle on tärkeää ottaa lapsen perhe ja lähipiiri mukaan kuntoutukseen heidän voimavaransa huomioon ottaen. Kuntoutus on tehokkainta kun yhdessä perheen ja lapsen muun lähipiirin kanssa pohditaan, kuinka haastavien asioiden harjoittelun saa mahdollisimman luontevasti osaksi arjen eri tilanteita.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Syömisvaikeudet
  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Kielellinen erityisvaikeus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Apraxia Of Speech
  • Oral Placement Therapy: Feeding Therapy: A Sensory-motor Approach
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus
  • Terapeuttinen työote alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa
  • Lasten itsesäätelytaidot ja niiden tukeminen
  • Lapsen kuntoutumisen metkut
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
  • When children won’t eat: picky eaters versus problem feeders: Assessment and treatment using the SOS approach to feeding
  • Kättä pidempää -helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Lasten syömisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus
  • Tabletin mahdollisuudet kuntoutus- ja terapiatyössä
  • Syöttämisen hyvät käytännöt
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.