Skip to content

Aino Karjalainen

OPINTOVAPAALLA

Olen valmistunut Oulun yliopistosta ja työskennellyt sen jälkeen pk-seudulla, Pirkanmaalla ja Oulussa niin erikoissairaanhoidossa ja kuntapuolella arvio- ja kuntoutustyötä tehden, kuin kuntouttajana yksityisellä sektorilla. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta. Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista.

Olen luonteeltani iloinen ja heittäytyvä, minkä vuoksi lapset useimmiten uskaltautuvat melko pian innostua ja hypätä mukaan touhuihin. Olen käynyt paljon koulutuksia etenkin puhemotoriseen kuntoutukseen liittyen ja kouluttaudun jatkuvasti asiakkaideni tarpeet huomioiden. Käytän työssäni mielelläni puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten kuvia, toimintatauluja ja tukiviittomia. Minulle on tärkeää avoimen, luottavaisen ja lämpimän terapiasuhteen luominen asiakkaan kanssa. Puheterapiassa harjoitellaan vaikeitakin asioita, unohtamatta terapeuttista näkökulmaa – terapiassa tulee olla kivaa ja sen tulee olla lasta motivoivaa. Suunnittelen puheterapiakuntoutuksen yksilöllisesti asiakkaan tarpeita ajatellen, aina yhteistyössä lähiympäristön kanssa ja perheen voimavarat huomioiden. Yhteistyö lähiympäristön kanssa on ensisijaisen tärkeää, jotta puheterapiassa opitut asiat pääsisivät oikeasti toteutumaan arjessa. Parasta työssäni on iloita pienistäkin onnistumisista ja edistymisistä yhdessä asiakkaan kanssa.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus