Skip to content

Toimintaterapian tietopankki

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Toimintaterapian tietopankista löydät artikkeleita toimintaterapiaan liittyvistä aihepiireistä. Tieto on kirjoitettu asiakkaidemme tarpeisiin, jotta mieltä askarruttaviin kysymyksiin saataisiin nopeaa tietoa. Ongelmat ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, joten suosittelemme aina ammattilaisen tekemää arviota.

Toimintaterapia

Mitä on toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä  mahdollistaa hänen osallistumisensa omaan arkeen ja itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapia on aina

Lue lisää »
Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiassa voidaan vahvistaa lapsen valmiuksia motoriikassa, aistisäätelyssä, oman toiminnan ohjauksessa, hahmottamisessa, tarkkaavaisuudessa ja itsesäätelyssä. Harvoin toimintaterapiassa kuntoutetaan vain yhtä näistä osa-alueista, sillä ne vaikuttavat kaikki

Lue lisää »
Motoriikka

Toimintaterapia ja motoriikka

Motorinen kehitys Lapsi oppii toimimalla ja liikkumalla. Oppiminen on  esimerkiksi juoksemista, hyppäämistä, keinumista ja kierimistä. Näissä lapsi haastaa itseään käyttämään ja kontrolloimaan kehoaan samoin, kuin

Lue lisää »
Autismikirjo

Autismikirjo ja toimintaterapia

Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä tai tavallisesta poikkeavia toimintatapoja sekä erityisiä taitoja ja vahvuuksia. Autismikirjosta puhuttaessa käytetään sanaa

Lue lisää »
Aistit

Aistit ja sensorinen integraatio

Aistitieto Aistitieto vaikuttaa lapsen tapaan toimia, tapaan oppia, hänen ihmissuhteisiinsa ja itsetuntoonsa. Aistit voidaan jakaa esimerkiksi kaukoaisteihin ja lähiaisteihin. Näistä kaukoaistit ovat yleisesti tutumpia, niitä

Lue lisää »
Aistit

Yliherkästi reagoiva lapsi

Yliherkästi reagoiva lapsi Aistimuksiin ylireagoivasta tai yliherkästä lapsesta puhutaan silloin, kun lapsella vastaanotettu aistitietomäärä on liian suuri ja kokemuksia on vaikea säädellä. Tällöin aivot ikään

Lue lisää »
Aistit

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintaterapia

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan aivojen kykyä tulkita näkemäämme, eli näköhavainnon käsittelyä ja muokkaamista mielessä sekä kykyä luoda mielikuvia. Näköaistitiedon käsittelyyn osallistuu varsin laaja osa aivoista muiden

Lue lisää »
Keskittyminen

Tarkkaavuushäiriö: ADHD ja ADD

Toimintaterapiassa lähestytään keskittymisvaikeuksia sen mukaan, miten ne vaikuttavat lapsen arkeen. Adhd-lapsi on monesti levoton ja impulsiivinen, hänen on vaikea tarttua tylsiin asioihin. Add-lapsen oireet painottuvat

Lue lisää »
Toimintaterapia

Nuorten toimintaterapia

Nuoren toimintaterapian tavoitteet perustuvat huolelliseen toimintakyvyn arvioon ja nuoren kokemukseen merkityksellisestä elämästä. Työskentelyn päämääränä on esim. nuoren toimintakyvyn vahvistuminen, vastaaminen nuoren omiin ja ympäristön rooliodotuksiin

Lue lisää »

Tarvitsetko toimintaterapiaa?

Ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, joten suosittelemme aina ammattilaisen tekemää arviota.