Skip to content

Mentorointi Cognimedilla

Puheterapia - blogi

Cognimedilla on ollut reilu vuoden ajan käynnissä mentorointipalvelu, jossa kokeneemmat tai tiettyyn häiriöalueeseen erikoistuneet kollegat tarjoavat apuaan muille. Palvelun idea nousi aikaan toisaalta tarpeesta saada apua eri työn osa-alueisiin ja toisaalta mentoreiden innosta laajentaa työnkuvaansa uuteen suuntaan. Tällä hetkellä 10 cognimediläistä toimii mentorina. Joukossa on sekä puhe- että toimintaterapeutteja. Osa keskittyy tiettyyn kuntoutuksen osa-alueeseen, johon on erikoistunut, osa ohjaa työuransa alussa olevia uusia puheterapeutteja ja osa antaa tukea ja apua muissa haasteissa, kuten esimerkiksi työssä jaksamisessa tai arjen organisoinnissa. Mentorointi voi olla pidempiaikaista tai vain yhden kerran konsultointia. Ajat sovitaan mentorin kanssa erikseen. Tein alkuvuodesta kyselyn mentorointiin liittyen ja puran sen tuloksia tässä blogitekstissä. Lopuksi kerron myös omista kokemuksistani mentorin näkökulmasta.

Mentorointikyselyyn vastasi 27 cognimedilaista. Kyselyyn vastanneista noin puolet oli käyttänyt viimeisen vuoden aikana mentorointipalveluita ja neljäsosa toiminut itse mentorina. Pääasiassa mentorointia oli saatu kerran tai kaksi viimeisen vuoden aikana. Mentorointi on tapahtunut joko toimistolla kasvokkain tai etäyhteyden välityksellä. Etäyhteys mahdollistaa mentoroinnin yli toimipisterajojen. Mentoroitava kysyy asiakkaalta tai huoltajalta luvan mentorointiin.

Mentorointi on koettu todella hyödylliseksi. Ajanvaraus koetaan helpoksi ja apua saa nopeasti. Kokeneemman kollegan apu on arvokasta ja tärkeää niin uransa alussa oleville terapeuteille kuin muillekin silloin kun eteen tulee tilanne, johon ei itse ole kovin syvällisesti perehtynyt. Vastaajien mukaan on ollut hienoa, että voi kertoa asiakkaalle, että työyhteisössä on asiaan perehtynyt kollega, jolta voi kysyä apua asiaan, josta ei itse tiedä kovin paljon. Apua on pyydetty muun muassa syömisasioissa, puhemotoriikan haasteissa, aikuisasiakkaiden kuntoutuksessa ja arvioinnissa sekä erilaisissa haastavissa asiakastilanteissa. Cognimedilla on usean alan erityisosaajia ja mentorointia on mahdollista saada useilta eri terapiatyön osa-alueilta. Vielä on kuitenkin myös aloja, joilta mentoria ei ole löytynyt ja tällöin konsultointia on voinut hakea talon ulkopuolelta. Esimerkiksi änkytyksen ja valikoivan puhumattomuuden osalta mentoria ei talosta ole vielä löytynyt, mutta toivottavasti tulevaisuudessa löytyisi. Osa vastaajista ei ole mentorointia vielä käyttänyt, mutta kokee sen tarpeellisena.

Mentoreiden palautteiden ja oman kokemukseni mukaan keskustelut ovat olleet todella hedelmällisiä ja mentorointi on hieno lisä omaan työnkuvaan. Usein myös mentori itse oppii näistä keskusteluista ja saa uusia eväitä omaankin työhönsä. Kun ratkaisuja pohtii yhdessä, saa itsekin ahaa-elämyksiä ja oppii uutta. Itse toimin mentorina syömispulmien ja suun motoriikan haasteiden osalta ja mentorointitilanteita on ollut noin kerran kuukaudessa. Etenkin syömispulmaisia asiakkaita ei koko ajan ole itsellä asiakaskunnassa, joten mentoroinnin myötä nämä asiakastapaukset pysyvät mielessä ja pääsee keskustelemaan itseä kiinnostavista asiakastilanteista yhdessä kollegan kanssa. Jos saman asiakkaan osalta on ollut useampi mentorointitilanne, on päässyt kuulemaan, miten asia on edistynyt, mitkä vinkit ovat toimineet ja mitä on jäänyt käyttöön. Tämä on arvokasta tietoa itsellekin ja kehittää myös omaa tietämystä näistä häiriöalueista. Jokus mentorointitilanteissa on katsottu yhdessä myös vidoita asiakastilanteesta, mikä avaa asiaa vieläkin paremmin kuin pelkkä keskustelu. Kannustankin kaikkia videoimaan tilannetta mentorointa varten, mikäli tähän on lupa asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan.

Mielestäni on mahtavaa, että Cognimedilla on käynnissä mentorointiohjelma. Olen edellisessäkin työpaikassani mentoroinut ja ohjannut niin nuorempia kollegoita kuin opiskelijoitakin ja tämä työn osa-alue on aikaisemmin puuttunut siirryttyäni nykyisiin työtehtäviin. Aiemminkin Cognimedillä on kannustettu kysymään apua kokeneemmilta työkavereilta, mutta mentorointiohjelman käynnistämisen myötä monet ovat rohkaistuneet pyytämään apua. On helpompaa kysyä kun tietää, keneltä voi konsultointia pyytää ja tietää, että mentorointi on osa kyseisen terapeutin työnkuvaa.

Jos sinulla on pulma, jota haluat pohtia yhdessä kokeneemman kollegan kanssa, laita rohkeasti viestiä! Usein ratkaisut löytyvät kun niistä keskustelee yhdessä ja samalla tilanteesta voi saada oppia niin mentori kuin mentoroitavakin

Vilma Martikainen, 19. huhtikuuta 2024
Search

Viimeisimmät

Avainsanat

Seuraa meitä

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD