Skip to content

Puheterapian tietopankki

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin puheterapiasta ja oppimisvaikeuksista.

Puheterapian tietopankki on kirjoitettu asiakkaidemme tarpeisiin, jotta mieltä askarruttaviin kysymyksiin saataisiin nopeaa tietoa. Kielenkehitykseen, puheeseen ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, joten suosittelemme aina ammattilaisen tekemää arviota.

Puheen ja kielen kehitys

Viivästynyt ja poikkeava kielenkehitys

Lapsen puhe ja kieli kehittyvät tavallisesti arjen eri vuorovaikutustilanteissa. Aikuinen onkin aina herkkä lapsen vuorovaikutusaloitteita kohtaan ja reagoi niihin korostetusti sekä laajentaa ilmaisua: Esimerkiksi lapsen

Lue lisää »
Puheen ja kielen kehitys

Kielellinen erityisvaikeus

Lapsista jopa joka viidennellä kielenkehitys on jossain vaiheessa kehitystä viivästynyttä ikätasoon nähden. Kun lapsen kielenkehitys ei ota kiinni ikätasoa, viive on ikätasoon nähden suuri ja

Lue lisää »
Puheen ja kielen kehitys

Artikulaatiovirheet: ässä- ja ärrävika

Lapsi oppii äidinkielensä sanavaraston ja äänteet olemalla vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Puheen motoriset taidot kehittyvät hiljalleen iän myötä ja äänteiden ilmaantuminen varsinkin pienillä on hyvin yksilöllistä.

Lue lisää »
Puheen motoriset vaikeudet

Aikuisen tahdonalaisen puheen vaikeudet: apraxia

Apraksialla tarkoitetaan usein aikuisiällä tapahtuvan aivovaurion aiheuttamaa puheen motorisen järjestelmän vauriota, jolloin puheliikkeiden suunnittelu on lasten dyspraksian tapaan vääristynyttä. Aikuisten kohdalla oireet esiintyvät kuitenkin eri

Lue lisää »
Puheen motoriset vaikeudet

Puhelihasten poikkeava toiminta: dysartria

Dysartrialla tarkoitetaan puheen motorista ongelmaa, jonka syynä on puheentuottoon osallistuvien lihasten poikkeava toiminta. Dysartrin vaikutuksesta puhe on tällöin epäselvää ja vaikeudet voivat johtua esimerkiksi liian

Lue lisää »
Neurologia

Kielikyvyn menetys eli afasia

Afasialla tarkoitetaan sairauden aiheuttaman ja jo aiemman olemassa olleen kielikyvyn menetystä. Afasian kaikista suurin aiheuttaja ovat aivoverenkierronhäiriöt eli aivoverenvuodot ja aivoinfarktit, joiden vuoksi aivoissa olevat

Lue lisää »
Neurologia

Nielemisvaikeudet

Nielemisvaikeus, eli dysfagia, liittyy yleensä etenevään neurologiseen sairauteen tai aivoverenkierron häiriöihin. Tällöin nielemisrefleksi toimii poikkeavasti, eivätkä normaalit nielemiseen liittyvät turvamekanismit nielussa ja kurkunpäässä toimi oikealla

Lue lisää »
Neurologia

Autismikirjon häiriö

Lapsuusiän autismi on laaja-alainen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja viestintään ja jolle on tyypillistä epätavallisen rajoittunut, stereotyyppinen ja toistava käyttäytyminen sekä rajoittuneet

Lue lisää »
Oppimisvaikeudet

Tarkkaavuushäiriö (ADHD ja ADD)

Tarkkaavuushäiriö eli ADHD Tarkkaavuushäiriö tai arkikielisemmin keskittymishäiriö, eli ADHD, on yksi yleisimmistä lasten ja nuorten neuropsykiatrisista häiriöistä. ADHD:ssa keskittyminen on vaikeaa, sillä erilaiset ympäristön esineet,

Lue lisää »
Oppimisvaikeudet

Hahmotushäiriö

Hahmötushäiriö ja hahmottamisen vaikeudet tarkoittavat, että lapsen on vaikea ymmärtää ja jäsentää näkemäänsä. Vaikka hahmotushäiriöt pohjautuvat näönvaraisen tiedonkäsittelyn haasteisiin, ilmenevät hahmottamisen vaikeudet useissa arjen ja

Lue lisää »
Puheterapia

Logopedia

Mitä on logopedia? Logopedia on viime vuosisadan aikana itsenäiseksi muodostunut tieteenala, joka tutkii kaikkea ihmisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, puheeseen, ääneen ja kieleen liittyvää. Logopedinen tutkimus on

Lue lisää »
Puheterapia

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään parantamaan tai lieventämään erilaisia kielen, vuorovaikutuksen, puheen, äänen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksia. Puheterapiaa voi antaa vain logopedian koulutusohjelmasta valmistunut ja

Lue lisää »

Tarvitsetko puheterapiaa?

Kielenkehitykseen, puheeseen ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, joten suosittelemme aina ammattilaisen tekemää arviota.