Skip to content

Aino Sassi

Puheterapeutti, FM

Olen työskennellyt puheterapeuttina pääasiassa yksityisellä sektorilla päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kanssa. Minulla on kokemusta erityisesti kielellisten taitojen ja puheen tuoton kuntoutuksesta sekä autismikirjon asiakkaiden kuntoutuksesta. Myös käymäni koulutukset painottuvat näille alueille. Käyn useita koulutuksia vuodessa, jotta osaamiseni pysyy ajantasaisena.

Minulle on tärkeää, että puheterapia vaikuttaa aidosti asiakkaideni arkeen. Pyrinkin aina sitouttamaan lähipiiriä mahdollisimman paljon terapiaan mukaan, toki lähipiirin voimavarat ja muut resurssit huomioon ottaen. Suunnittelen puheterapiassa ja kotona tehtävät harjoitukset yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Myös asiakkaiden viihtyminen terapiassa on minulle erittäin tärkeä asia. Puheterapian täytyy olla mukavaa, ja huumori on tärkeä apukeino myös haastavien asioiden harjoittelussa!

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus