Skip to content
Anna-Kajsa Mether

Anna-Kajsa Mether

Teamledare, Talterapeut,
TIIMINVETÄJÄ, PUHETERAPEUTTI, FM

Olen luonteeltani ystävällinen ja luova, minkä vuoksi antamani puheterapia on monipuolista ja innostavaa. Puheterapeutin työssä koen tiiviin yhteistyön perheen ja lapsen muun lähiympäristön kanssa ensisijaisen tärkeäksi, jotta puheterapiassa opitut taidot siirtyisivät lapsen arkeen. Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2013. Ensimmäiset vuodet tein perusterveydenhuollossa lasten puheterapeuttisia arvioita ja kuntoutusta, jonka jälkeen olen saanut syventää osaamistani yksityisellä puolella. Koulutusten ja työkokemuksen kautta minulla on erityisen vahvaa osaamista kielellisten pulmien kuntoutuksesta sekä autismin kirjon ja kehitysvammaisten lasten kommunikaatiokyvyn vahvistamisesta. AAC-keinojen (mm. kuvat ja tukiviittomat) käyttö kuuluu tärkeimpiin työkaluihini.

Jag är en vänlig och kreativ person, vilket gör att jag i mitt arbete som talterapeut lyckas motivera och arbeta mångsidigt. För mig är ett tätt samarbete med familjen och andra personer i barnets närmiljö viktigt. Jag har arbetat som talterapeut från och med år 2013. Under mina första år gjorde jag talterapeutiska bedömningar och gav habilitering inom den kommunala sektorn. Efter det har jag fått fördjupa mitt kunnande vid den privata sektorn. Genom fortbildning och arbetserfarenhet är mitt kunnande inom habilitering av utvecklingsrelaterad språkstörning samt kommunikationssvårigheter som hör ihop med autismspektrumstörning och intellektuell funktionsnedsättning särskilt starkt. AKK-metoder (t.ex. bilder och stödtecken) hör till mina viktigaste verktyg i arbetet.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus