Skip to content

Anna Kemppinen

Puheterapeutti, fm

Vahvuuksiani puheterapeutin työssä ovat asiakkaan empaattinen ja sensitiivinen kohtaaminen, asiakasta motivoivien toimintatapojen löytäminen, ja jatkuva uuden oppiminen. Vankin työkokemus minulta löytyy puhemotoriikan kuntoutuksesta sekä lapsen kielellisten taitojen tukemisesta. Lisäksi olen kouluttautunut ja työskennellyt autismin kirjon häiriöiden, syömisen ongelmien, kehitysvammaisten lasten ja kuulovammaisten lasten parissa.

Kommunikoinnin apuvälineiden käyttö on tuorein mielenkiinnon kohteeni, ja jo aiemmin tuttujen kuvakansioiden lisäksi olen saanut tutustua painikkeilla toimivien ja katseohjattavien kommunikoinnin apuvälineiden maailmaan. Minulla on kuntoutuspuolen lisäksi kokemusta perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta lastenneurologiselta puolelta, joten minulla on kattava kuva puheterapeutin työstä ja puheterapiakuntoutukseen liittyvästä prosessista.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus