Skip to content

Anna Markkula

Puheterapeutti, FM

Kohtaan asiakkaani ja heidän perheensä lempeästi ja huomaavaisesti. Pidän tärkeänä hyvää ja luotettavaa terapiasuhdetta sekä asiakkaan että muun lähiympäristön kanssa. Otankin aina huomioon asiakkaan ja lähiympäristön vahvuudet ja voimavarat sekä asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Hyvän terapiasuhteen lisäksi puheterapiassa tärkeitä ovat yksilölliset tavoitteet, jotka pohjautuvat asiakkaan ja lähiympäristön tarpeisiin. Autan perhettä ja muuta lähiympäristöä löytämään keinoja, joilla he voivat yhdistää harjoiteltavat asiat arkeen mahdollisimman sujuvasti, sillä tällöin kuntoutus on vaikuttavinta.

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että kuntoutustyöstä. Pääasiassa olen työskennellyt alle kouluikäisten lasten parissa, mutta minulla on kokemusta myös kouluikäisten lasten sekä aikuisasiakkaiden kanssa työskentelystä. Kokemusta minulle on kertynyt erityisesti kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta, mutta olen kiinnostunut kuntouttamaan laajasti erilaisia asiakkaita. Valmistumiseni jälkeen olen käynyt useita koulutuksia eri aiheista, ja pidänkin säännöllistä kouluttautumista todella tärkeänä.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).