Skip to content

Anna Markkula

Puheterapeutti, FM

Kohtaan asiakkaani ja heidän perheensä lempeästi ja huomaavaisesti. Pidän tärkeänä hyvää ja luotettavaa terapiasuhdetta sekä asiakkaan että muun lähiympäristön kanssa. Otankin aina huomioon asiakkaan ja lähiympäristön vahvuudet ja voimavarat sekä asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Hyvän terapiasuhteen lisäksi puheterapiassa tärkeitä ovat yksilölliset tavoitteet, jotka pohjautuvat asiakkaan ja lähiympäristön tarpeisiin. Autan perhettä ja muuta lähiympäristöä löytämään keinoja, joilla he voivat yhdistää harjoiteltavat asiat arkeen mahdollisimman sujuvasti, sillä tällöin kuntoutus on vaikuttavinta.

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että kuntoutustyöstä. Pääasiassa olen työskennellyt alle kouluikäisten lasten parissa, mutta minulla on kokemusta myös kouluikäisten lasten sekä aikuisasiakkaiden kanssa työskentelystä. Kokemusta minulle on kertynyt erityisesti kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta, mutta olen kiinnostunut kuntouttamaan laajasti erilaisia asiakkaita. Valmistumiseni jälkeen olen käynyt useita koulutuksia eri aiheista, ja pidänkin säännöllistä kouluttautumista todella tärkeänä. Teen asiakastyön ohella myös väitöskirjaa Helsingin yliopistossa, missä tutkin keskosena syntyneiden lasten kielellisen kehityksen tukemista ja tehokkuutta.

I find trust and openness to be the main factors when building a good relationship with my speech therapy clients and their families. I take into account the strengths and resources of each client and family, along with the areas of interest of each client. In addition, it is important to specify the individual aims of the speech therapy based on the needs of the client and family. I help families to find ways to support their children’s language, speech and communication development in their everyday life.

I have experience from both assessment and rehabilitation of speech, language and communication problems. Mainly I have been working with under school-aged children but I have also experience in working with school-aged children and adults. Mostly I have worked with children with linguistic problems or speech sound disorders but I am interested in working with other kinds of clients, too. I find it important to regularly educate myself about different techniques and ways to support my clients. At the moment I am also working on my doctoral thesis in the University of Helsinki. My dissertation focuses on preterm born children and how to support their linguistic development effectively.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).