Skip to content
Puheterapeutti Anni Hyttinen

Anni Hyttinen

Puheterapeutti, FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2022. Alkuun työskentelin perusterveydenhuollossa lasten puheterapia-arvioinnin parissa ja sen jälkeen tein puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta aikuisasiakkaille. Nyt teen töitä kuntoutuksen parissa, mistä olen erityisen innoissani. Terapeuttina olen rauhallinen ja empaattinen. Asiakkaan kuuleminen ja osallistaminen ovat minulle tärkeitä asioita terapiatyöskentelyssä. Painotan työssäni myös lähiympäristön kanssa tehtävää työtä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.

Ydinosaamiseni painottuu aikuisasiakkaiden kielellisiin ja puhemotorisiin haasteisiin sekä nielemisen häiriöihin. Lapsiasiakkaiden kohdalla olen suuntautunut vuorovaikutuksen ja kommunikaatiotaitojen kuntoutukseen, mutta olen avoin työskentelemään monenlaisten asiakkaiden kanssa.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus