Skip to content

Annina Kilpiö

PUHETERAPEUTTI, FM 

Olen valmistunut vuonna 2014, jonka jälkeen olen työskennellyt julkisessa terveydenhuollossa sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapeuttina.

Olen tehnyt töitä erityisesti autismikirjon, syömisen pulmien sekä puhemotoristen asiakkaiden kanssa. Pyrin lisäämään ammattitaitoani aktiivisella kouluttautumisella.

Työni ohessa olen opiskellut kasvatustieteiden kandidaatiksi, jonka vuoksi minulla on vahva tietämys lasten kehityksestä ja oppimisesta. Käytän myös puheterapiatyössäni positiivisen pedagogiikan menetelmiä tukemaan lasten itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus