Skip to content

Carita Hyytiäinen

PUHETERAPEUTTI, FM

Olen perusluonteeltani rauhallinen ja kuuntelevainen. Työssäni pidän kuitenkin tärkeänä myös huumoria sekä rentoa otetta! Ilon kautta oppimisen lisäksi koen tärkeäksi kuulla asiakkaan lähiympäristöjä sekä toimia yhteistyössä. Yhdessä keskustellen päästään parhaaseen ymmärrrykseen siitä, minkälainen puheterapiakuntoutus ja tavoitteet tukevat kunkin asiakkaan sekä perheen senhetkistä elämäntilannetta.

Minulla on kokemusta sekä arvioinnista että kuntoutustyöstä. Myös moniammatillinen yhteistyö sekä lähiympäristöjen ohjaaminen (koti, päiväkoti/koulu) on minulle tuttua. Kuntoutustyötä olen tehnyt sekä yksityisellä että perusterveydenhuollon puolella. Olen työskennellyt monipuolisesti erilaisten puheen ja kielen kehityksen haasteiden parissa. Erityisesti minulla on kokemusta äännekuntoutuksesta, viivästyneen puheenkehityksen sekä kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisesta. Käytän terapiatyössäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC), kuten kuvia sekä tukiviittomia. Puheterapiaharjoittelun tueksi valitsen ja valmistan yksilöllistä materiaalia asiakkaan tarpeen sekä mielenkiintojen mukaan. Kehitän ja pidän osaamistani yllä säännöllisesti osallistumalla koulutuksiin.

Työskentelen puheterapeuttina Forssan seudulla. Asiakkaani ovat pääasiassa päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).