Skip to content

Daniela Korin

Puheterapeutti, FM

Olen Åbo Akademista vuonna 2017 valmistunut iloinen ja aurinkoinen puheterapeutti, joka työskentelee sekä suomeksi että ruotsiksi. Olen erityisen kiinnostunut äänteellisten pulmien kuntoutuksesta ja valikoivasta puhumattomuudesta, mutta työskentelen myös muun muassa autismin kirjon ja lasten kielellisen kehityksen häiriöiden parissa. Työskentelen tällä hetkellä pääosin lasten ja nuorten kanssa, mutta minulla on myös kokemusta aikuisten kuntoutuksesta. Suunnittelen asiakkailleni harjoitusmateriaalit aina yksilöllisesti huomioon ottaen asiakkaan kiinnostuksen kohteet. Terapiassa pyrin luomaan positiivisen ja iloisen ilmapiirin, ja pyrin luomaan asiakkaalle paljon onnistumisen tunteita ja tätä kautta vahvistaa asiakkaan itsetuntoa.

Jag är en glad och sprallig person, som började arbeta som talterapeut år 2017, och arbetar för tillfället på båda inhemska språken. Jag är speciellt intresserad av talmotorisk habilitering och selektiv mutism, men arbetar även med barn med autismspektrumstörning och språkstörningar av olika slag. För tillfället arbetar jag huvudsakligen med barn och ungdomar, men jag har även erfarenhet av rehabiliteringen av vuxna. Jag planerar och tillverkar material till mina klienter individuellt utgående från hens intresseområden. I terapin strävar jag efter att skapa en positiv och glad stämning, och jobbar för att ge klienten rikligt med känslor av att lyckas och genom detta bygga på självförtroendet.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).