Skip to content

Elina Heiskanen

PUHETERAPEUTTI, FM

Yksikään asiakas ei ole samanlainen, joten mielestäni on tärkeää löytää jokaiselle yksilölliset ja aidosti merkitykselliset tavoitteet ja harjoittelutavat. Puheterapia lähtee liikkeelle hyvän yhteistyösuhteen ja motivaation luomisesta, jolloin vaikeankin asian äärellä työskentely onnistuu ja on hauskaa! Puheterapeuttina olen lämminhenkinen ja kannustava sekä luova ja heittäytyvä. Antoisinta työssäni on, kun voin auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa tai hänelle sopivat keinot tulla kuulluksi, jolloin omassa arjessa toimiminen ja itselle tärkeiden asioiden jakaminen helpottuu.

Tällä hetkellä teen töitä enimmäkseen lasten kuntoutuksen parissa, mutta otan mielelläni vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita. Minulla on vahvinta osaamista viivästyneestä puheen kehityksestä, kehityksellisestä kielihäiriöstä, äännevirheistä, puhemotoriikan häiriöistä, monikielisyydestä ja änkytyksestä. Lisäksi AAC-keinot, kuten kuvat ja tukiviittomat, ovat olennainen osa työtäni ja osaamistani. Olen myös tehny puheterapeuttista arviointia. Alan tutkimuksen seuraaminen ja jatkuva kouluttautuminen ovat mielestäni tärkeitä puheterapian laadun takaajia. Tavoitteisiin päästään parhaiten, kun myös asiakkaan lähiympäristö saa tukea ja vinkkejä, ja pääsee osallistumaan kuntoutukseen.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus