Skip to content

Elina Heiskanen

PUHETERAPEUTTI, FM

Yksikään asiakas ei ole samanlainen, joten mielestäni on tärkeää löytää jokaiselle yksilölliset ja aidosti merkitykselliset tavoitteet ja harjoittelutavat. Puheterapeuttina olen lämminhenkinen ja kannustava sekä luova ja heittäytyvä. Antoisinta työssäni on, kun voin auttaa asiakasta löytämään hänen omat vahvuutensa tai hänelle sopivat keinot tulla kuulluksi, jolloin omassa arjessa toimiminen ja itselle tärkeiden asioiden jakaminen helpottuu. Tavoitteisiin päästään parhaiten, kun myös asiakkaan lähiympäristö saa tukea ja vinkkejä, ja pääsee osallistumaan kuntoutukseen aktiivisesti.

Tällä hetkellä teen töitä enimmäkseen lasten kuntoutuksen parissa. Minulla on vahvinta osaamista erilaisista kielellisistä häiriöistä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksista sekä äänteellisistä pulmista. Lisäksi AAC-keinot, kuten kuvat ja tukiviittomat, ovat olennainen osa työtäni ja osaamistani. Suuri osa asiakkaistani tulee monikielisestä ympäristöstä.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus