Skip to content

Elina Keränen

Puheterapeutti, FM

Olen puheterapeuttina helposti lähestyttävä ja kannustava. Pyrin terapiassa huomioimaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja hyödyntämään niitä harjoitteluun motivoinnissa. Pidän lähiympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä osana kuntoutusta ja haluan tukea perheiden osallistumista harjoitteluun erilaiset elämäntilanteet ja perheen voimavarat huomioon ottaen. Arvostan myös muiden alojen ammattilaisten osaamista ja näkemyksiä asiakkaan toimintakyvystä ja otankin mielelläni osaa moniammatilliseen työskentelyyn.

Tällä hetkellä teen monipuolisesti töitä eri ikäisten lasten äänteellisen ja kielellisen kuntoutuksen parissa. Olen kiinnostunut erityisesti puhemotoristen pulmien ja syömisen haasteiden kuntoutuksesta sekä myofunktionaalisesta terapiasta. Lisäksi minulla on vahvaa osaamista lukivalmiustaidoista ja niiden vahvistamisesta.

Työssäni ilahdun yhdessä jaetuista onnistumisen kokemuksista ja innostun huomatessani, miten terapiassa harjoitellut taidot siirtyvät osaksi asiakkaan arkea.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus