Skip to content

Elina Kuoppa

Toimintaterapeutti, SI-terapeutti

Työssäni minulle erityisen tärkeää on kohdata asiakkaani aidosti kuunnellen ja heitä
ymmärtäen. Uskon toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen olevan yksi
tärkeimpiä kuntoutusta edistäviä tekijöitä. Työssäni palkitsevinta on löytää selityksiä
lapsen arkisten haasteiden ja käytösmallien taustalle, kasvattaa lähiaikuisten
ymmärrystä ja löytää keinoja arjen sujumisen edistämiseksi. Parasta on yhteisesti
jaetut hetket, oivallukset ja lapsen onnistumisen ilo.

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2009 ja olen myös
sensoriseen-integraatioon erikoistunut SI-terapeutti. Teen töitä lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Toteutan Kelan vaativaa
lääkinnällistä kuntoutusta sekä Helsingin kaupungin ja HUS
sairaanhoitopiirin korvaamaa toimintaterapiaa. Osaamiseni on
vahvimmillaan aistitiedon käsittelyn pulmien parissa työskennellessä.
MInulla on kokemusta myös psykiatrian ja autismikirjon asiakkaiden
kanssa työskentelystä. Olen hyödyntänyt eläinavusteisia menetelmiä
työssäni.

Voit kysyä puhelimitse tai sähköpostilta terapeutilta vapaista paikoista
sensorisen integraation terapiaan (SI-terapia).

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus