Skip to content

Elina Kuoppa

Toimintaterapeutti, SI-terapeutti

Palaan äitiyslomalta 1.2.2023 ja etenkin si-terapiaan on hyvin vapaita paikkoja.

Työssäni minulle erityisen tärkeää on kohdata asiakkaani aidosti kuunnellen ja heitä ymmärtäen. Uskon toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen olevan yksi tärkeimpiä kuntoutusta edistäviä tekijöitä. Työssäni palkitsevinta on löytää syitä lapsen arkisten haasteiden ja käytösmallien taustalle, kasvattaa siten lähiaikuisten ymmärrystä ja löytää keinoja arjen sujumisen edistämiseksi. Parhaita ovat yhteisesti jaetut hetket, oivallukset ja lapsen onnistumisen ilo.

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2009. Teen töitä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä Helsingin kaupungin ja HUS sairaanhoitopiirin korvaamaa toimintaterapiaa. Osaamiseni on vahvimmillaan neuropsykiatristen asiakkaiden ja aistitiedon käsittelyn pulmien parissa työskennellessä. Aiempi työkokemukseni on psykiatristen ja autismikirjon asiakkaiden parista. Olen tehnyt myös toimintakyvyn arviointia ja ohjannut monipuolisesti ryhmiä sekä hyödyntänyt eläinavusteisia menetelmiä työssäni.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).