Skip to content
Mäki_Ella (1)

Ella Mäki

Puheterapeutti, FM

Haluan puheterapeuttina olla kannustava ja tukea asiakkaitani lempeällä ja ymmärtäväisellä otteella oppimaan uusia arjen toimintakykyä tukevia taitoja. Onnistumisen kokemukset ja turvallinen, motivoiva ilmapiiri terapiatilanteessa on minulle työssäni tärkeää. Huomioin mielelläni asiakkaideni ja heidän lähiympäristönsä yksilölliset tarpeet, jotta pystymme yhdessä asettamaan ja kulkemaan kohti terapian tavoitteita tasa-arvoisessa yhteistyössä.

Olen kiinnostunut puheterapiatyöstä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Minulla on kokemusta päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kielihäiriön, viivästyneen kielenkehityksen, vuorovaikutuksen, puhemotoriikan ja autisminkirjon haasteiden kuntoutuksesta. Minulla on lisäksi kokemusta aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten ryhmätoiminnan ohjaamisesta.

Puheterapeuttina pidän monipuolisesta ja liikkuvasta työstäni, jossa pääsen tekemään yhteistyötä asiakkaiden ja heidän lähiympäristönsä kanssa sekä kehittämään itseäni jatkuvasti. Parasta työssäni on lämminhenkisen, luottavan ja ilontäyteisen terapiasuhteen luominen!

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus