Skip to content
Mäki_Ella (1)

Ella Mäki

Puheterapeutti, FM

Olen luonteeltani lempeä ja ymmärtäväinen. Haluan puheterapeuttina olla kannustava ja innostaa asiakkaitani oppimaan uutta. Mielestäni onnistumisen kokemukset ja turvallinen, motivoiva ilmapiiri on terapiatilanteessa tärkeä. Huomioin asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä yksilölliset tarpeet, jotta pystymme yhdessä kulkemaan kohti terapian tavoitteita.

Olen kiinnostunut puheterapiatyöstä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Minulla on kokemusta lasten äänteellisestä kuntoutuksesta sekä sanaston ja käsitteiden puheterapiakuntoutuksesta. Minulla on lisäksi kokemusta aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten ryhmätoiminnan vetämisestä. Pidän monipuolisesta ja liikkuvasta työstä, jossa pääsen tekemään yhteistyötä asiakkaiden ja heidän lähiympäristönsä kanssa sekä kehittämään itseäni jatkuvasti.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus