Skip to content

Ella Wikström

PUHETERAPEUTTI, FM

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2016 alkaen työskennellen pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Ennen yksityissektorille siirtymistä olen toiminut puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa HUS foniatrian poliklinikalla. Asiakaskuntaani kuuluu etenkin lapsia, joilla on vaikea-asteisia puheen ja/tai kielen kehityksen haasteita. Lisäksi työskentelen lasten parissa, joilla on eritasoisia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita kuten autismikirjon häiriöitä.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus