Skip to content

Essi Karjalainen

Puheterapeutti, FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta ja suoritin loppuharjoitteluni perusterveydenhuollossa, jossa sain monipuolisesti kokemusta lasten puheen ja kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Puheterapeuttina olen empaattinen ja innostava. Mielestäni terapiassa on tärkeää kohdata asiakas aidosti ja luoda turvallinen ympäristö harjoittelulle. Puheterapian tarkoitus on mahdollistaa jokaiselle sopiva tapa luoda yhteys toisiin ja ilmaista itseään. Siksi tärkeä osa puheterapiaa on myös luonteva yhteistyö lähiympäristön kanssa.

 Puheterapian tavoitteet ovat aina yksilölliset, joten myös käytettyjen menetelmien on hyvä olla joustavia. Siksi pyrin toteuttamaan esimerkiksi puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien, kuten kuvien ja tukiviittomien käytön, juuri asiakkaalle sopivalla tavalla. Minulla on kokemusta lasten puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien kuntoutuksesta ja monikielisten lasten kanssa toimimisesta. Erityisesti minua kiinnostaa kerronnan ja puheen ymmärtämisen taitojen tukeminen.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus