Skip to content
Puheterapeutti Hanna Seppänen

Hanna Seppänen

Puheterapeutti, FM

Olen aina halunnut tehdä työtä ihmisten kanssa. Minusta työni on kiinnostavaa, koska jokainen asiakas on oma persoonansa. Tärkeintä on selvittää yhdessä, mihin asiakkaan arjessa eniten kaivataan muutosta, ja millä keinoin muutosta kohti päästään. Pidän tärkeänä edetä sopivan pienin askelin kohti isompia tavoitteita, ottaen huomioon asiakkaalle tärkeät asiat ja hänen vahvuutensa. Olen työssäni asiakasta arvostava ja kuunteleva. Koen tärkeäksi myös johdonmukaisuuden ja heittäytymiskyvyn.

Asiakkaiksi otan mielelläni sekä lapsia että aikuisia. Lasten kanssa osaamiseni keskittyy viivästyneen puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen, puhemotoristen haasteiden ja valikoivan puhumattomuuden kuntouttamiseen. Aikuisten kanssa minulla on kokemusta neurologisperäisistä kielellisistä, puheen tuoton ja nielemisen haasteista.

Puhe ei ole ainoa keino kommunikoida, ja usein keskeistä on harjoitella myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. En usko, että tässä työssä voi olla koskaan valmis, joten kouluttaudun säännöllisesti. Minulle tässä työssä on ennen kaikkea kyse siitä, että pystyn auttamaan kaikkia tulemaan kuulluksi.  

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus