Skip to content

Heidi-Maria Takala

Puheterapeutti, FM

On tärkeää, että jokainen meistä voi tulla ymmärretyksi omassa arjessaan parhaalla mahdollisella tavalla. Työssäni puheterapeuttina tuen asiakkaitani vuorovaikutus- ja kommunikointitaidoissa. Pyrin kuuntelemaan herkällä korvalla jokaisen yksilöllistä kerrontaa arjen iloista ja haasteista liittyen itsensä ilmaisuun. Toivon asiakkailtani ja heidän lähipiiriltään aktiivista suhtautumista kuntoutukseen. Tällöin tavoitteet saadaan muodostettua tukemaan arjen osallisuutta mahdollisimman hyvin ja kuntoutuksen hyödyt siirrettyä arkielämään. On mahtavaa iloita opituista taidoista asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Tällä hetkellä työskentelen lasten kuntoutuksen parissa. Minulla on kokemusta etenkin puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta sekä kielellisestä kuntoutuksesta. Lisäksi olen tehnyt myös puheterapeuttista arviointia. Työni ydin on saada aikaan hyvä ja toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa, jolloin vaikeidenkin asioiden harjoittelu onnistuu turvallisessa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Pidän hyvin tärkeänä jatkuvaa kouluttautumista, uuden oppimista ja työssäni kehittymistä.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus