Skip to content

Ilkka Ketolainen

Aluepäällikkö, Puheterapeutti, FM

Puheterapia on hauskaa mutta vakavasti otettavaa työtä! Onnistuneen terapiakerran merkki on, että siitä jää hyvä mieli, ja että opin jotain uutta. Koen tärkeäksi, että saan tehtyä harjoittelusta motivoivaa, ja että asiakkaani tulevat kohdatuksi tasavertaisina keskustelukumppaneina. Koska taitoja opitaan parhaiten arkitilanteissa, tehtäväni on tukea myös lähiympäristöä uusien taitojen harjoittamisessa.

Olen toiminut puheterapeuttina sekä perusterveydenhuollossa että Kelan vaativan kuntoutuksen parissa arvioiden ja kuntouttaen lasten kielellisiä ja puhemotorisia taitoja. Minulla on vahvaa osaamista äänteellisestä kuntoutuksesta ja puhemotoriikan haasteista, minkä lisäksi minua kiinnostavat äänihäiriöt, kaksi- ja monikielisyys sekä mutismi. Minua kiinnostaa myös erityisesti ääniergonomian ohjaaminen puhetyöläisille ja työyhteisöille.

Puheterapeutin työn lisäksi toimin CogniMedilla Varsinais-Suomen aluepäällikkönä ja vastaan täällä asiakashankinnasta sekä toimin tiimin lähiesimiehenä. Toimiva kommunikaatio kuuluu kaikille – toivottavasti näemme puheterapian merkeissä!

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).