Skip to content
immi soisalo

Immi Soisalo

Aluepäällikkö, Puheterapeutti, FM

Minua on kuvailtu lempeäksi ja helposti lähestyttäväksi. Nautin suuresti lasten parissa työskentelystä ja vahvuuteni ovat empaattisuus ja asioiden näkeminen vahvuuksien kautta. Työskentelytapani on vahvasti lapsilähtöinen ja pidän tärkeänä, että meillä on yhdessä hauskaa. Minulla on paljon kokemusta monikielisten asiakkaiden ja perheiden kanssa työskentelystä. Kohtaan perheet aina yksilöllisesti perheen omien resurssien ja voimavarojen puitteissa. Koen tärkeäksi, että lapsen lähiympäristö on osallisena kuntoutuksessa ja kuntoutus tapahtuu lapsen arkiympäristössä.

Työkokemusta minulle on karttunut useamman vuoden ajalta ja työkokemus on hyvin monipuolinen. Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä viimeisimmät vuodet KELA-kuntoutuksen parissa. Erityisesti minulla on kokemusta seuraavista osa-alueista: viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielelliset erityisvaikeudet ja puhemotoriset vaikeudet. Tämän lisäksi minulla on osaamista autisminkirjosta ja erilaisista neurologisista sairauksista sekä syömisvaikeuksista. Käytän työskentelyni tukena erilaisia puhetta tukevia kommunikointikeinoja kuten kuvia, piirtämistä ja tukiviittomia. Kiinnostuskohteenani on myös eläinavusteinen kuntoutus ja tunne-elämän haasteet. Pidän osaamistani yllä säännöllisellä kouluttautumisella.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus